top of page

Groupe de Marion Touzot Ostéop

Public·13 membres

Pracownicy Biurowi W Sieci2) Jaka jest zależność między jakością sieci migrantów ukraińskich a ich codzienną integracją w różnych wymiarach życia społecznego: ekonomicznym, społeczno-kulturowym i formalno-prawnym?
Pracownicy biurowi w sieciSondaż został przeprowadzony na próbie ponad 500 migrantów ukraińskich, z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego i za pomocą efektywnej metody doboru respondentów (Respondent Driven Sampling). Analiza uzyskanych danych pozwoliła na ustalenie niezbadanego dotychczas charakteru i zasobów sieci migrantów, jak i stopnia powiązań między jakością sieci i codzienną integracją w wymiarze ekonomicznym, społeczno-kulturowym, psychologicznym i prawnym.


Analiza danych również pokazała, że więzi społeczne migrantów z osobami przebywającymi poza granicami Polski przeważały nad więziami w Polsce, a także dominowały więzi dalsze (słabe) nad bliskimi (silne). Mężczyźni mieli przeciętnie około dwukrotnie więcej dalszych więzi poza granicami Polski niż kobiety. Sieci społeczne ukraińskich migrantów zarobkowych w Polsce były w momencie badania w dużej mierze homogeniczne pod względem narodowościowym, poziomu wykształcenia i charakteru wykonywanej pracy w Polsce. Badani ukraińscy migranci mieli mało więzi pomostowych do Polaków. Na tym tle wyróżniają się dalsze więzi ukraińskich mężczyzn w Polsce, które były stosunkowo zróżnicowane pod względem wieku, poziomu wykształcenia, zamożności, ale także i narodowości w zestawieniu z dalszymi relacjami kobiet i w porównaniu do bliskich więzi migrantów i migrantek. Badania jakościowe wskazywały na to, że granice sieci społecznych migrantów przebiegały wzdłuż przynależności klasowo-społecznych i regionu pochodzenia na Ukrainie.


Mobilność zawodowa związana z przejściem od prac prostych do wykwalifikowanych była bardzo ograniczona wśród badanych migrantów ukraińskich. Zauważyliśmy, że migranci, którzy przechodzą do prac wykwalifikowanych nadal pozostają w pracach prostych, dywersyfikując ryzyko związane ze zmianą miejsca pracy. Im bardziej zróżnicowane sieci i szerszy katalog dostępnych pozycji w sieciach tym większa szansa na mobilność zawodową migrantów. Ważną rolę w mobilności zawodowej odgrywał dostęp do emocjonalnego wsparcia. Najbardziej mobilni zawodowo byli pracownicy sektora rolnego.


Analiza danych pozwoliła nam również stwierdzić, że sieci społeczne wypełniały istotną lukę instytucjonalną w przypadku kwestii prawnych migrantów, szczególnie tu istotną rolę odgrywają więzi z polskimi pracodawcami. Natomiast luka ta jest w ostatnich latach również dynamicznie wypełniana przez agencje pośrednictwa pracy.


W sieciach składających się z dużej liczby lokali zazwyczaj dzieli się je na regiony. Pieczę nad każdym z regionów sprawuje kierownik regionalny, mający pod sobą do ok. 10 lokali, odpowiadający bezpośrednio przed dyrektorem zarządzającym. Kierownicy regionalni są łącznikami między centralą a poszczególnymi punktami.


Niezwykle istotnym punktem dla osób pracujących w sieci okazało się podejście firmy do potrzeb pracowników oraz przyjazna atmosfera panująca wśród załogi. Jako zaletę wskazywano między innymi możliwość skorzystania z zapomogi socjalnej w przypadku znalezienia się w trudnej i niespodziewanej sytuacji zdrowotno-materialnej. Ważnym punktem okazała się możliwość skorzystania z urlopu sabbatical przysługującemu każdemu pracownikowi Grupy Schwarz, który przepracował w niej co najmniej pięć lat. Przerwa, która może trwać od jednego do trzech miesięcy, wlicza się do stażu pracy. W czasie sabbatical stosunek pracy zostaje zawieszony, a po powrocie jest kontynuowany na wcześniejszych warunkach.


Jak pracownicy biurowi zwykle spędzają przerwy? Czytają artykuły w sieci, dyskutują na forach albo śledzą poczynania znajomych na portalach społecznościowych. Takie przyzwyczajenia nie sprzyjają odpoczynkowi. Kilka minut wolności zdecydowanie lepiej jest spędzić rozprostowując obolały kark i kręgosłup.


Kilkanaście minut wolnych od zadań powinieneś przeznaczyć na relaks. Częstym błędem, który popełniają pracownicy jest poświęcanie przerw na nadganianie zaległości. Jednak taka nadgorliwość negatywnie wpływa na późniejszą efektywność. Dlatego zrób wszystko, aby w czasie wolnym od zadań uciec myślami daleko od obowiązków.


MPWiK to Firma bardzo różnorodna. Pobór wody i jej uzdatnianie, dystrybucja siecią wodociągową, odbiór nieczystości siecią kanalizacyjną czy oczyszczanie ścieków to tylko kilka największych obszarów naszej działalności. Czym się charakteryzują?


2. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w sytuacji, w której pracownicy firmy rozproszeni są pomiędzy wieloma oddziałami. VPN as a Service zwiększa bezpieczeństwo pracy zdalnej w Home Office z wielu różnych lokalizacji geograficznych oraz pozwala na monitorowanie działań online użytkowników i zapewnia im bezpieczny dostęp do sieci IT.


4. Pracownicy, którzy często podróżują do lokalizacji klienta m.in. w celu zawarcia transakcji, wykonania prac posprzedażowych lub konsultacji na miejscu, często korzystają z publicznego Wi-Fi na lotniskach, w hotelach i w innych miejscach publicznych. W ten sposób łączą się z firmową siecią biznesową. Właśnie przez niezabezpieczone sieci Wi-Fi sieć firmowa może stać się źródłem ataku osób niepowołanych. W tej sytuacji rozwiązaniem jest sieć VPN.


5. Zagrożenie może być wszędzie. W wielu przypadkach pracownicy biurowi, którzy udają się na lunch lub na kawę do pobliskiej kawiarni korzystają z niedostatecznie zabezpieczonej sieci Wi-Fi. Tym samym narażają przedsiębiorstwo na wyciek poufnych informacji. Idealnym rozwiązaniem pozostaje sieć VPN, która zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych.


Skalę postępującej cyfryzacji najlepiej oddają wydarzenia ostatnich dni: najtrudniejsze w historii lądowanie na Marsie i rozpoczęcie misji badawczej łazika Persevance. Bez zdobyczy najnowszych technologii, takie zjawiska znalibyśmy wciąż jedynie z filmów! Wpływ technologii na nasze życie jest większy niż kiedykolwiek, szczególnie teraz, za sprawą pandemii, która zmieniła cyfrowy świat, sposób, w jaki pracujemy i spędzamy czas wolny w sieci.


Cyberbezpieczeństwo to zastosowanie technologii, procesów i kontroli w celu ochrony systemów, sieci, programów, urządzeń i danych przed atakami cybernetycznymi. Celem cyberbezpieczeństwa jest zmniejszenie ryzyka cyberataków i ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem systemów, sieci i technologii. W ujęciu biznesowym cyberbezpieczeństwo to kluczowy element strategii bezpieczeństwa IT, który obejmuje technologię, procedury i inne środki zabezpieczające systemy, aplikacje oraz urządzenia przechowujące i przetwarzające firmowe dane.


Przy ciągle rosnącej liczbie zakażeń COVID-19 trudno sobie wyobrazić, że pandemia zakończy się w tym, czy nawet przyszłym roku. Oznacza to, że zdalni, słabo chronieni pracownicy pozostaną w biurach. W 2020 r. cyberprzestępcy zdali sobie sprawę, że phishing jest wciąż skuteczną metodą ataku, a pracownicy są bramą do danych firmowych. Można się więc spodziewać, że ataki na pracowników zdalnych będą coraz liczniejsze i bardziej wyrafinowane. Coraz więcej cyberprzestępców stara się dostać się do danych biznesowych i systemów znajdujących się w pustych biurach i centrach danych.


Niezależnie od tego, czy łączysz się z firmowymi bazami danych i usługami, czy jedynie przeglądasz zasoby, zawsze korzystaj z wirtualnej sieci prywatnej (VPN). VPN szyfruje cały Twój ruch, czyniąc go bezpiecznym na wypadek, gdyby haker próbował przechwycić Twoje dane w tranzycie. Jeśli masz procedurę VPN w swojej w swojej firmie, najprawdopodobniej otrzymasz instrukcje od swojego administratora. Jeśli musisz samodzielnie zabezpieczyć swoje miejsce pracy, skorzystaj z najnowszych aplikacji klienckich i zweryfikowanych usług VPN.


Dyskonty w ostatnich latach regularnie podwyższały pensje, a i tak chętnych do pracy brakowało. To już przeszłość. Inne firmy zwalniają, więc sklepy zostały zalane lawiną podań o pracę. - Liczba zgłoszeń jest rekordowa. Chcą u nas pracować kelnerzy, a nawet pracownicy biurowi - słyszymy.


Pytam, kto się zgłasza. - Na pewno profil się zmienił. Mamy sporo zgłoszeń od tych, którzy do tej pory pracowali w restauracjach czy hotelach. Są ludzie z przeróżnych branż. Zdarzają się nawet pracownicy biurowi. To wyjątki, ale są. Kto wie, jeśli zwolnienia w korporacjach będą trwały, to może będzie się ich zgłaszało znacznie więcej - mówi kierownik sklepu.


Lidl Polska stworzył nawet nowe stanowisko: "pracownik wsparcia sprzedaży". Jak opowiadają nam przedstawiciele sieci, takie osoby mają rozpakowywać towar i dbać o porządek. Mają również pomagać w "utrzymywaniu wysokiego poziomu higieny pracy".


- Czasowo potrzeba więcej pracowników. Po okresie wielkanocnym zapotrzebowanie na ludzi zmaleje, ale będziemy pewnie nadal rekrutować. Nasza branża jest pod tym względem odporna na kryzys - mówi nam menedżer w dużej sieci handlowej.


Zależy kogo zapytamy. Pracownicy powiedzą, że wszystko co trzeba by wykonać robotę na czas. Pracodawcy, że niewiele mimo, iż pracownicy przed komputerami spędzają cały dzień. Jak jest naprawdę? I kto ma rację?


Ponad 70% pracowników korzysta ze służbowego komputera do załatwiania prywatnych spraw. 46% badanych przyznaje, że na surfowanie w Internecie poświęca w pracy średnio pół godziny dziennie. Z raportu z badań przeprowadzonych w 2008 roku przez firmę Gemius wynika, że w sumie na czynności niezwiązane z pracą poświęcamy minimum 10 godzin miesięcznie. Oczywiście w praktyce jest to dużo więcej. Jak podał swego czasu serwis BBC straty dla budżetu Wielkiej Brytanii związane z cyberslackingiem (w badaniu liczono tylko małe przedsiębiorstwa) to 130 mln funtów dziennie! Koszt ponoszą wszystkie strony - państwo, firmy, wreszcie sami pracownicy. Nie da się skutecznie zarządzać czasem ani budżetem jeśli pracownicy marnują czas pracy a pracodawcy wydłużają w nieskończoność czas jej trwania będąc przekonanymi o niskiej efektywności pracowników. 041b061a72


À propos

Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...
bottom of page